Вторник 21 сентября 2021 / 8 сентября 2021

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.

Рождество Пресвятой Богородицы. Прпп. Иоанна (Маисурадзе) (1957) и Георгия-Иоанна (Мхеидзе) (1960), испп. (Груз.). Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659), Холмской, Курской Знамение (1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696) икон Божией Матер

Чтения дня

Луки 1:39-49, 56 (на утрене)
Филиппийцам 2:5-11
Луки 10:38-42; 11:27-28

Тропари

Рождество Пресвятой Богородицы. Тропарь, глас 4.
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ и разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,/ и упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4.
Иоаки́м и Áнна поноше́ния безча́дства,/ и Ада́м и Éва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:/ непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Иконы Софии, Премудрости Божией. Тропарь, глас 1.
Преве́чная Прему́дросте, Христе́ Бо́же наш!/ Боже́ственным смотре́нием Свои́м преклони́вый Небеса́,/ благоволи́л еси́ всели́тися во утро́бу Чи́стыя Отрокови́цы,/ средосте́ние вражды́ разру́шив,/ освяти́л еси́ естество́ на́ше/ и Ца́рствие Твое́ нам отве́рзл еси́;/ сего́ ра́ди Тебе́, Творца́ на́шего и Изба́вителя,/ и ро́ждшую Тя,/ спасе́ния на́шего та́йне послужи́вшую Де́ву Чи́стую, правосла́вно велича́ем.

Ин тропарь, глас 4.
Ве́лия и неизрече́нная Прему́дрости Бо́жии си́ла/ смотре́ния плотска́го та́инства!/ Софи́е Преимени́тая,/ де́вственных душе́ и неизглаго́ланнаго де́вства чистото́,/ смире́нныя му́дрости и́стино,/ поко́ище Свята́го Ду́ха,/ пречестны́й хра́ме непостижи́мыя сла́вы Его́,/ огнезра́чный престо́ле Христа́ Бо́га на́шего,/ в Тя бо всели́ся неизрече́нно Сло́во Бо́жие, и плоть бысть,/ Неви́димый яви́ся,/ и неприкоснове́нный из Тебе́ изы́де,/ и с челове́ки поживе́, врага́ иско́ннаго уловля́я/ и челове́ки от кля́твы дре́вния свобожда́я,/ возводя́ па́ки, отню́дуже испадо́хом./ Мо́лимтися, Влады́чице,/ отягче́нныя ны во гресе́х лю́тых поми́ловати/ и спасти́ ду́ши на́ша,/ и, я́ко человеколюби́вая и милосе́рдая Цари́ца,/ Ма́ти Прему́дрости Бо́жия Сло́ва,/ при́зри на ны, гре́шныя лю́ди Твоя́,/ и умилосе́рдися, заступи́ от напа́стей и скорбе́й лю́тых/ и гра́ды на́ша невреди́мы сохрани́,/ иде́же ны́не и́мя Твое́ пресвято́е боголе́пно сла́вится.

Кондак, глас 4.
Притеце́м, правосла́внии лю́дие,/ к прему́дрости Бо́жии/ и ви́дим чудотво́рную ико́ну Пречи́стыя Богома́тере,/ Ю́же имену́ем по явле́нию Софи́ю, Прему́дрость Бо́жию,/ зане́ храм бысть одушевле́н Единоро́днаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия./ Сия́ у́бо светолу́чно сия́ет в пречестне́м хра́ме Свое́м/ и сердца́ на́ша весели́т, приходя́щих с ве́рою/ и взира́ющих со стра́хом и благогове́нием на пречи́стую сию́ ико́ну,/ помышля́юще в сердца́х на́ших,/ я́ко вои́стинну Прему́дрости Бо́жия есть селе́ние/ и та́инства Его́ смотре́ние,/ на упова́ние бо ве́рным/ воображе́ние огнезра́чное Ея́ зрим/ и покланя́емся, я́ко и́стинному и пренепоро́чному Ея́ де́вству/ в рождестве́ и по рождестве́ па́ки;/ от Нея́же изы́де Огнь Боже́ственный,/ попаля́я тле́нныя стра́сти/ и просвеща́я ду́ши на́ша и чи́сты сотворя́я,/ И́мже и ве́ки сотвори́ Оте́ц,/ Той же и Му́дрость, Сло́во и Си́ла нарече́тся,/ сия́ние сла́вы и Óбраз Óтчи Ипоста́си./ И па́ки у́бо мо́лим/ и, припа́дающе, лобыза́ем пречестну́ю ико́ну Прему́дрости Бо́жия Ма́тере/ и велегла́сно вопие́м:/ о Милосе́рдая Влады́чице,/ спаси́ рабы́ Своя́ от наси́лия диа́воля,/ от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни,/ я́ко Ты еси́ всех благи́х Пода́тельница и Покрови́тельница/ притека́ющим к Тебе́ с ве́рою и прося́щим ве́лия ми́лости.

Ин кондак Софии, глас 8.
Притеце́м, лю́дие, к чу́дному о́бразу Прему́дрости Бо́жии, Цари́цы и Богоро́дицы:/ Царя́ Небе́снаго Ма́ти, Христа́ Бо́га на́шего,/ услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х,/ в час сей припа́дающих и моля́щихся с воздыха́нием и слеза́ми,/ уми́льно глаго́лющих и приле́жно вопию́щих:/ от бед изба́ви нас, Влады́чице,/ и заступи́, и не пре́зри воздыха́ния на́шего и слез,/ и изми́ нас от вся́кия ско́рби и напа́сти, я́ко мо́жеши, хотя́щи,/ ра́зве Тебе́ Предста́тельницы ины́я и хода́тая те́пла не и́мамы к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ да спасе́т Тебе́ ра́ди ду́ши на́ша.

Иконы Богородицы "Знамение". Тропарь, глас 4.
Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй/ и ду́шам на́шим ве́лию ми́лость.

Почаевской иконы Богородицы. Тропарь, глас 5.
Пред свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́ры и́стинныя позна́ние прие́млют/ и ага́рянская наше́ствия отража́ют./ Те́мже и нам, к Тебе́ припа́дающим,/ грехо́в оставле́ние испроси́,/ по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просве́ти,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́/ о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 1.
Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Поча́евская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и нас, к ней притека́ющих,/от бед и искуше́ний свободи́,/ ла́вру Твою́ невреди́му сохрани́,/ Правосла́вие во о́крест стоя́щих страна́х утверди́/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.