Понедельник 12 апреля 2021 / 30 марта 2021

5-я седмица Великого поста. Глас третий.
Великий пост. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)

Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи (переходящее празднование 30 марта, если этот день не попадает на время от Лазаревской субботы до Пасхи; иначе переносится на пятницу Светлой седмицы). Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского (649). Свт. Софрония, архиеп. Иркутского (1771). Прор. Иоада (X в. до Р.Х.). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита (I). Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона (ок. 303). Прп. Иоанна безмолвника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракузского (ок. 662).

Чтения дня

Исаии 37:33-38:6 (на 6-м часе)
Бытие 13:12-18 (на вечерне)
Притчи Соломона 14:27-15:4 (на вечерне)

Тропари

Сретение Пресвятой Богородицы и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи. Тропарь, глас 4.
Де́во Безневе́стная / и Ма́ти Всечи́стая, / прие́мши от Арха́нгела благове́щение, / со тща́нием востекла́ еси́ в Го́рняя, / и целова́вши ю́жику Твою́, всечестну́ю Елисаве́ть, / Ма́терию Го́спода от сия́ нарече́на была́ еси́, / и возвели́чила возвели́чившаго Тя Го́спода:/ Благослове́нна Ты в жена́х, / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́.

Кондак, глас 3.
Вои́стинну блаже́нна еси́,/ Свята́я Де́во Мари́е/ и вся́кия хвалы́ превосходя́щая,/ я́ко из Тебе́ провозсия́ Со́лнце Пра́вды,/ Христо́с Бог наш.

Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Тропарь, глас 8.
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Иоа́нне, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4.
Я́ко Боже́ственную ле́ствицу, обрето́хом, Иоа́нне преподо́бне,/ твоя́ Боже́ственныя доброде́тели,/ к Небеси́ возводя́щия ны:/ добродете́лей бо ты был еси́ воображе́ние./ Тем моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1.
Плоды́ присноцвету́щия,/ от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре,/ услажда́еши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне:/ ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве/ ве́рою чту́щих тя.

Кондак, глас 4.
На высоте́ Госпо́дь воздержа́ния и́стинна тя положи́,/ я́коже звезду́ неле́стную, световодя́щую концы́,/ наста́вниче Иоа́нне, о́тче наш.

Свт. Софрония, архиеп. Иркутского. Тропарь, глас 4.
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упасл еси́ Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси́/ и мо́лиши Христа́ Бо́га/ изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1.
Ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче,/ о́тче иера́рше страны́ Сиби́рския,/ святи́телю Софро́ние,/ на Небеси́ предстоя́й с первоиера́рхом Ирку́тския Це́ркве и все́ми святы́ми,/ вы́ну и́маши благоволе́ние Го́спода сла́вы,/ при́зри на лю́ди, притека́ющия к честны́м оста́нкам святы́х моще́й твои́х,/ с ве́рою и любо́вию сле́зно прося́щия твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ моли́, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем Сиби́ри,/ изба́вити я от находя́щих зол и наве́тов вра́жиих,/ просвети́ти люде́й олядене́вшая дре́вле неве́рием сердца́,/ дарова́ти утвержде́ние ве́ры Христо́вы/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 3.
Па́стырей Нача́льнику, Христу́,/ труди́лся еси́, святи́телю Софро́ние,/ на па́жити духо́вней се́верныя страны́ на́шея,/ язы́цы монго́льстии от пре́лести и скве́рны и́дольския избавля́я,/ приве́л еси́ я к све́ту ве́ры Христо́вой,/ и ны́не, со Áнгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ моли́ непреста́нно о всех нас,/ изба́вити ны от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4.
Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим, вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́/ и моли́твенник о душа́х на́ших.

Св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона. Тропарь, глас 1.
Всера́достное дарова́ние от Бо́га/ святы́м жена́м — святы́я де́ти;/ всера́достное дая́ние и тебе́, свята́я Евву́ло, — / святы́й великому́ченик Пантелеи́мон,/ ми́лости тезоимени́тый,/ неду́гующих цели́тель и наш засту́пник./ Сла́ва убо о вас Всеми́лостивому Влады́це,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми цельбы́,/ сла́ва предста́тели на́ши вас Показа́вшему.

Кондак, глас 3.
Па́мять твоя́, Евву́ло,/ весели́т чту́щих тя,/ ма́терь сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже Бо́жию Престо́лу предстоя́щи,/ моли́ся прегреше́ний оставле́ние да́ти нам.