Среда 24 февраля 2021 / 11 февраля 2021

Седмица 1-я предуготовительная. Глас четвертый.
Сплошная седмица. Пост отменяется

Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского (1138). Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392). Прп. Кассиана Босого (1532). Прав. Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867).

Чтения дня

2 Петра 3:1-18
Марка 13:24-31

Тропари

Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Тропарь, глас 1.
Свы́ше от Бо́га, преподо́бне,/ благода́ть прия́л еси́ духо́вную,/ и от Него́ у́бо позна́лся еси́, блаже́нне,/ того́ ра́ди и ты ду́хом позна́л еси́ лу́чшая Его́,/ бу́дущаго ве́ка пребыва́ние,/ и по́стнически испыта́вся во свои́х оби́телех./ И ны́не со Áнгелы ликовству́я,/ Спасу́ все́х за ны моли́ся, свя́те Дими́трие, да вси вопие́м:/ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ Сла́ва Венча́вшему тя,/ Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин кондак, глас 1.
Свы́ше от Бо́га преподо́бне, благода́ть прия́л еси́, Дими́трие пресла́вне,/ и Того́ си́лою укрепля́ем,/ Ева́нгельски ходи́ти изво́лил еси́,/ отону́ду же и от Христа́ возме́здие трудово́м обре́те, всеблаже́нне,/ Его́же моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин кондак, глас 3.
Же́злом, свя́те Дими́трие, от Бо́га да́нным ти,/ лю́ди своя́ упасе́ на па́житех зако́на живоно́сна,/ зве́ря же неви́димаго шата́ние сокруши́ под но́зе тебе́ пою́щих,/ я́ко да в беда́х тя те́пла предста́теля и́мамы.

Кондак, глас 8.
От ю́ности, преподо́бне, крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах и поще́ниих, во бде́ниих же и злострада́ниих плоть твою́ изнуря́я;/ те́мже и Всеви́дящее Óко, твоя́ труды́ ви́дев,/ чудесы́ тя прославля́ет и всех зва́ти тебе́ науча́ет:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Сщмч. Власия. Тропарь, глас 4.
И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник Апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Вла́сие./ Моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2.
Боже́ственное прозябе́ние, цвет неувяда́емый,/ лозы́ Христо́вы розго́ многострада́льная, Богоно́се Вла́сие,/ ве́рою чту́щия па́мять твою́ весе́лия твоего́ испо́лни,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Кондак, глас 8.
Свяще́ния пома́занием и муче́ния кро́вию украси́лся еси́, сла́вне Вла́сие,/ и сия́еши всю́ду, в Вы́шних ли́куя/ и нас назира́я, в храм твой прише́дшия/и в нем тебе́ непреста́нно зову́щия:/ всех нас соблюди́.

Блгв. кн. Всеволода, во св. Крещении Гавриила. Тропарь, глас 4.
Из мла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Гаврии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избра́н Бо́гови,/ благоче́стием воспи́тан, ве́ру непоро́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́ркви устро́ив,/ изгна́ние претерпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дрии прароди́тели твои́ от бра́та убие́ние./ С ни́миже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся, стране́ на́шей сохране́нной бы́ти/ и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 8.
Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́,/ присноцвету́щ доброде́тельми и, я́коже Дави́д, незло́бием./ Того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Тро́ицу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Прп. Георгия, игумена Кратовского. Тропарь, глас 4.
В терпе́нии многоиску́снем, блаже́нне му́чениче Гео́ргие,/ огнеиску́сную смерть претерпе́л еси́/ и по кончи́не твое́й вене́ц от Христа́ нетле́нный/ с му́ченическими ли́ки прия́л еси́./ И ны́не, на земли́ кро́тких досто́йно водворя́яся,/ Христа́ Бо́га о нас непреста́нно моли́,/ и́же ве́рою покланя́ющихся ра́це моще́й твои́х.

Кондак, глас 2.
Вы́шния сла́вы жела́я, многострада́льне Гео́ргие,/ агаря́нскую пре́лесть поплева́в, попра́л еси́/ и побе́ды вене́ц прия́л еси́,/ Áнгелом ны́не свеселя́ся и му́чеником соводворя́яся,/ с ни́миже Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.