Вторник 16 февраля 2021 / 3 февраля 2021

Седмица 37-я по Пятидесятнице. Глас третий.

Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Сщмчч. Иоанна, Тимофея, Адриана, Василия пресвитеров, прмч. Владимира и мч. Михаила (1938). Блгв. кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, 1-го еп. Тверского (1289). Св. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кафайского (1786). Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). Мчч. Папия, Диодора, Клавдиана (250). Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308-309). Мч. Власия вукола (пастуха ) Кесарийского (III)

Чтения дня

1 Петра 3:10-22
Марка 12:18-27
За понедельник
1 Петра 2:21-3:9
Марка 12:13-17

Тропари

Ина служба, бденная, св. Симеона.
Тропарь Симеону, глас 4.

Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́/ спасе́ние Твое́ ми́рови.

Кондак святаго Симеона, глас 4.
Ста́рец днесь отреши́тися от юз моля́шеся/ сего́ жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,/ Зижди́теля и Го́спода.

Святаго праведнаго Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Тропарь, глас 1.

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са, Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице Áнно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго державу вра́жию,/ и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8.
Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со Áнною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я Áнно,/ ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Иконы Божьей Матери, именуемой "Умягчение злых сердец" или "Симеоново проречение". Тропарь, глас 8.
Восприе́мши ду́ши челове́ческия/ и утоли́вши злый сове́т,/ сокруши́, Богома́ти Влады́чице,/ и разгони́ тьму прегреше́ний,/ и нас наста́ви на путь смире́ния,/ я́ко да и мы бу́дем во све́те дел ходи́ти,/ и Твоея́ ико́ны явле́нию торжествова́ти,/ и на по́мощь Твою́ упова́ти,/ и уми́льным гла́сом зва́ти, Влады́чице, из глубины́:/ помози́, Еди́на Благослове́нная.

Тропарь, глас 2.
Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Кондак, глас 6.
Óко се́рдца моего́ смуща́ют,/ и злый сове́т/разоря́ет мя,/ сих сокруши́, Де́во Чи́стая,/ и не пре́зри мое́ воздыха́ние,/ и супоста́ты на нас умягчи́, Преблагослове́нная Влады́чице.

Равноап. Николая, архиеп. Японского. Тропарь, глас 4.
Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де/ и о всем ми́ре.

Кондак, глас 4.
Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чужда́го,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея́ и дще́ри взыва́ют:/ ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Ина служба Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Тропарь святителя, глас 4.

Я́ко апо́столом соприча́стника в труде́х и возме́здиих/ Це́рковь тя с любо́вию почита́ет,/ святи́телю о́тче Нико́лае равноапо́стольне./ Положи́в бо мно́гими по́двиги нача́ло Правосла́вия в Япо́нии язы́честей,/ умно́жил еси в ней ча́да спасе́ния,/ и по кончи́не прия́т тя Бог во оби́тели апо́стол Свои́х по достоя́нию./ Сего́ ра́ди мо́лим тя/ моли́ся Го́сподеви пребы́ти и в пре́дняя де́лу твоему́ незы́блему на ве́ки,/ и ввести́ся в ло́но Це́ркве Правосла́вныя всем поги́бнути иму́щим,/ умири́тися ми́рови/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителя, глас 2.
Тве́рдаго и Боговеща́ннаго пропове́дателя Ева́нгелия Твоего́, Го́споди,/ возме́здил еси́ Боголе́пно/, труды́ бо его́ и боле́зни прия́л еси́ па́че всех жертв зако́нных и всесожже́ний./ Того́ моли́твами соблюди́ нас от неприя́зни.

Блгв. кн. Романа Угличского.Тропарь, глас 4.
От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,/ гра́да У́глеча похвало́ и утвержде́ние.

Кондак, глас 8.
Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Ина служба блгв. кн. Романа Угличского.
Тропарь, глас 4.

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре,/ кня́же Рома́не всеблаже́нне,/ Боже́ственный сосу́д избра́н Бо́гови,/ и ны́не то́чиши нам мно́гая исцеле́ния,/ и вся неду́ги потопля́еши,/ и спаси́ град свой У́глеч,/ и всех ве́рных сохраня́й от неви́димых и ви́димых враг,/ ве́рою, мо́лим, блаже́нне кня́же Рома́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас тойже.
Яви́ся, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ в Бо́гом пору́ченном ти гра́де У́глече,/ в животе́ свое́м просвети́вся/ воздержа́нием и все́нощным стоя́нием,/ посто́м, и моли́твою, и слеза́ми,/ моля́ся ко Всеми́лостивому Спа́су за град свой/ и за вся страны́ Ру́сския земли́,/ и по преставле́нии твое́м источа́еши исцеле́ния неоску́дно/ приходя́щим с ве́рою,/ тем же вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8.
Сконча́в до́брый по́двиг,/ и ве́ру соблюде́ в се́рдцы свое́м,/ и вене́ц нетле́нный от Бо́га прия́л еси́,/ блаже́нный кня́же Рома́не,/ и сла́ве Его́ сподо́бился еси́,/ и Престо́лу предста́л еси́ Спа́сову./ Моли́ся Го́сподеви спасти́ град У́глеч и вся гра́ды/ от наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и пога́ных,/ и твое́ честно́е преставле́ние почита́ющим/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8.
Красоту́ ми́ра сего́, княже́ние и сла́ву/ я́ко вре́менно помышля́я,/ и сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́,/ блаже́нне кня́же Рома́не,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́в,/ и по преставле́нии свое́м чуде́с дар прии́м от Христа́ Бо́га,/ и свети́льник яви́ся пресве́тлый,/ просвеща́я свои́ми чудесы́, приходя́щим к тебе́ с ве́рою здра́вие подае́ши и от бед избавля́еши./ Тем же Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,/ благочести́вый кня́же Рома́не,/ гра́ду своему́ У́глечу вели́кий побо́рниче.