Среда 11 июля 2018 / 28 июня 2018

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас пятый.
Петров пост. Пища с растительным маслом

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353). Прп. Ксенофонта, игум. Робейского (1262). Прп. Павла врача Коринфского. Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" (VIII).

Чтения дня

Луки 1:39-49, 56 (на утрене (Богородице) или Матфея 11:27-30 (если совершается служба прпп. Сергия и Германа))
1 Коринфянам 7:12-24
Матфея 14:35-15:11
За четверг
1 Коринфянам 7:24-35
Матфея 15:12-21
Филиппийцам 2:5-11 (Богородице)
Луки 10:38-42; 11:27-28 (Богородице)
Галатам 5:22-6:2 (преподобным)
Луки 6:17-23 (преподобным)

Тропари

Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица". На благословении хлебов тропарь, глас 4.
Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́eши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода держи́ши,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющий к Тебе́, ве́рою прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8.
Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши/ и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Иконы Богородицы "Троеручица". Тропарь, глас 4.
Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие́ ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Ин тропарь, глас тойже.
Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Кондак, глас 8.
Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Тропарь, глас 4.
Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы/ досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему, и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1.
От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́,/ и ны́не в торжестве́ преми́рном Богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4.
От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со Áнгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, Богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Тропарь, глас 5.
Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необори́му нам дарова́вый, Христе́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков разори́,/ оте́чество на́ше укрепи́,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас тойже.
Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте власть цели́ти неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол/ и спасти́ моли́твами ва́шими ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 6.
Вели́кое врачевство́ вселе́нней,/ супряже́ние Христо́во возлю́бленное,/ свети́льники сия́ющия, зарю́ исцеле́ний,/ воспое́м, ве́рнии, велегла́сно,/ внутрь це́ркве им вопию́ще:/ Ки́ре и Иоа́нне,/ пода́тели чудесе́м, вра́чеве неду́жным,/ освяща́ете вся стра́ны.

Кондак, глас 3.
От Боже́ственный благода́ти дар чуде́с восприе́мше, святи́и,/ чудоде́йствуете в ми́ре непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йствием изсеца́юще неви́димо,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:/ вы бо су́щие Боже́ственнии вра́чеве есте́.

Прп. Ксенофонта, игум. Робейского. Тропарь, глас 4.
Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ вели́кому же Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние;/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя,/ Ксенофо́нте, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.