Пятница 17 мая 2019 / 4 мая 2019

Седмица 3-я по Пасхе. Глас вторый.
Пост. Разрешается рыба

Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Иоанна пресвитера (1942). Сщмч. Николая диакона (1943). Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV-XV). Сщмч. Еразма, еп. Формийского (303). Сщмч. Альвиана, еп. Анийского, и учеников его (304). Сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 40 мучеников (311). Старорусской иконы Божией Матери (1570

Чтения дня

Деяния 8:40-9:19
Иоанна 6:48-54

Тропари

Мц. Пелагии. Тропарь, глас 4.
Áгница Твоя́, Иису́се, Пелаги́я/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак святыя, глас 3.
Вре́менная презре́вши/ и Небе́сных благ прича́стница бы́вши,/ вене́ц страда́ния ра́ди прии́мши,/ Пелаги́е всечестна́я,/ я́ко дар принесла́ еси́ кро́вныя пото́ки Влады́це Христу́./ Моли́ от бед изба́вити нас,/ твою́ па́мять почита́ющих.

Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде. Тропарь, глас 1.
Послу́шаша Госпо́дня гла́са,/ до́брии рачи́тели бы́вше,/ благи́й Его́ яре́м на ся взе́мше,/ усе́рдно понесо́сте/ и по́стничества путь дости́гше,/ преподо́бнии отцы́, святи́и чудотво́рцы,/ во́ини Небе́снаго Царя́ Христа́,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы венцы́ неувяда́емыми увязо́стеся,/ и Небе́сною сла́вою оде́ястеся,/ и чудотворе́нии обогати́стеся,/ те́мже и о нас моли́ти не преста́йте,/ да получи́м ве́чных благ,/ мы же си́це взыва́ем:/ сла́ва Да́вшему вам к по́двигу кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,/ сла́ва Даю́щему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 8.
Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ добро́ту земну́ю му́дренно оста́виша,/ и всю доброде́тель извы́кли есте́,/ и обрето́ша безсме́ртие,/ посто́м и бде́нием и про́чим воздержа́нием себе́ приноша́ху,/ и ны́не со Áнгелы на Небесе́х Престо́лу Христо́ву предстои́те,/ моли́теся Бо́гу, му́дрии,/ Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие преподо́бнии,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша, пою́щих,/ и согреша́ющим оставле́ние грехо́в дарова́ти,/ чту́щим святу́ю па́мять ва́шу.

Ин кондак, глас 8.
К Бо́гу все свое́ у́мное жела́ние впери́сте/ и к Тому́ невозвра́тно от души́ после́довали есте́,/ а́нгельское житие́ на земли́ пожи́вше,/ и мно́гим бы́сте путь ко спасе́нию,/ отсю́ду же и Христо́с вас просла́ви и да́ром чуде́с обогати́,/ те́мже вси, притека́юще к моще́м ва́шим, зове́м:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́, Ники́то, Кири́лле, Ники́форе, Кли́менте и Исаа́кие,/ моли́твенницы те́плии о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8.
Благода́ть прие́мше исцеле́нием,/ простира́ете здра́вие су́щим в боле́знех,/ преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы сла́внии,/ Ники́то чу́дне, и Кири́лле блаже́нне,/ и Ники́форе прече́стне, Кли́менте свя́те и Исаа́кие преподо́бне,/ но моли́твами ва́ю проти́вных шата́ние разори́те,/ и боле́зни на́ша исцели́те,/ и грехо́в проще́ние испроси́те,/ да благода́рне воззове́м вам:/ ра́дуйтеся, вели́кому Новугра́ду похвало́ и утвержде́ние.