Четверг 15 февраля 2018 / 2 февраля 2018

Седмица 3-я предуготовительная (сырная). Глас третий.
Масленица. Из трапезы исключается мясо

Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.) (переходящее празднование в четверг сырной седмицы). Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

Чтения дня

Луки 2:25-32 (на утрене)
Евреям 7:7-17 (Сретению)
Луки 2:22-40 (Сретению)

Тропари

Прп. Шио Мгвимского. Тропарь, глас 8.
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со Áнгелы сра́дуется, преподо́бне Ши́о, дух твой.

Кондак, глас 4.
Житие́ твое́ служе́нием Госпо́дним испра́вил еси́/ и, взем крест, оста́вил еси́ вся жите́йская,/ красото́ пусты́ни, преподо́бне Ши́о./ Кого́ у́бо па́че тя, и по сме́рти жи́ва су́ща/ страна́ Иве́рская почита́ет/ и мощми́ твои́ми, от гро́ба явле́нными услажда́ется,/ те́мже не преста́й моля́ся о нас ко Го́споду.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Тропарь, глас 1.
Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,/ да́рующаго нам воскресе́ние.

Кондак, глас 1.
Утро́бу Деви́чу освяти́вый Рождество́м Твои́м,/ и ру́це Симео́не благослови́вый,/ я́коже подоба́ше, предвари́в,/ и ны́не спасл еси́ нас Христе́ Бо́же,/ но умири́ во бране́х жи́тельство,/ и укрепи́ лю́ди, и́хже возлюби́л еси́, Еди́не Человеколю́бче.