Воскресенье 10 февраля 2019 / 28 января 2019

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас четвертый.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (переходящее празднование в неделю, ближайшую к 25 января). Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568). Св. Феодора исп., пресвитера (1933). Сщмчч. Игнатия, еп. Скопинского, Владимира пресвитера и прмч. Варфоломея, мц. Ольги (1938). Прп. Леонтия исп. (1972). Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок. 1098). Прп. Палладия пустынника Сирского (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского (VII). Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери (XVI).

Чтения дня

Луки 24:1-12 (на утрене. Евангелие 4-e)
1 Тимофею 4:9-15
Луки 19:1-10
Галатам 5:22-6:2 (преподобному)
Матфея 11:27-30 (преподобному)
Римлянам 8:28-39 (мученикам)
Луки 21:8-19 (мученикам)

Тропари

Тропарь воскресный, глас 4.
Све́тлую Воскресе́ния про́поведь/ от Áнгела уве́девша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бог,/ да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Богородичен, глас тойже.
Éже от ве́ка утае́нное,/ и Áнгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Кре́ст во́лею нас ра́ди восприи́м,/ И́мже воскреси́в первозда́ннаго,/ спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кондак, глас тойже.
Спас и Изба́витель мой/ из гро́ба, яко Бог,/ воскреси́ от уз земноро́дныя,/ и вра́та а́дова сокруши́,/ и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Тропарь новомучеников, глас 4.
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́/ до сконча́ния ве́ка.

Кондак новомучеников, глас 3.
Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых предстоя́т Áгнцу Бо́жию/ и со Áнгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и си́ла, и кре́пость/ на́шему Бо́гу/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прп. Ефрема Сирина. Тропарь, глас 8.
Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Ефре́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2.
Час при́сно прови́дя Суда́,/ рыда́л еси́ го́рько, Ефре́ме, я́ко любобезмо́лвный,/ де́лателен же был еси́ в де́лех учи́тель, преподо́бне./ Те́мже, о́тче всеми́рный, лени́выя воздвиза́еши к покая́нию.

Прп. Ефрема Новоторжского. Тропарь, глас 1.
Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне,/ мно́гим терпе́нием во вре́менной жи́зни по́двиг соверши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем, с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м, Ефре́ме преблаже́нне./ Сего́ ра́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8.
Я́ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме./ Тем не преста́й моля́ся о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.

Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского. Тропарь, глас 8.
Ду́хом горя́ путеше́ствия к святы́м место́м,/ стра́нствовал еси́ в Гре́ческую зе́млю,/ святи́телю Ефре́ме,/ отню́дуже со мно́гою по́льзою возвраща́яся,/ уста́в свята́го Студи́йскаго монастыря́ списа́в,/ а́ки не́кий многоче́стен дар, се́мо прине́сл еси́,/ и́мже и днесь Це́рковь Росси́йская управля́ема/ сла́вит тебе́, и́стиннаго о ней промы́сленника.

Кондак, глас 8.
Це́ркви Правосла́вной Росси́йской по жела́нию Богоно́снаго Феодо́сия уста́в Студи́йский прине́сшаго,/ во святи́телех же све́тло просия́вшаго/ и ста́до свое́ до́бре упа́сшаго,/ восхваля́ем тя, Ефре́ме,/ я́ко моля́щася Го́сподеви о всех нас.

Прп. Феодосия Тотемского. Тропарь, глас 1.
От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́ Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву су́етную, я́ко прах вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному Дими́трию/ и оби́тели его сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́./ Сеѓо ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́ обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от вся́ких неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

Ин тропарь, глас 2.
От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну ри́зу и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́./ Смире́нием и нищелю́бием украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и оте́ческое име́ние до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и сле́зными струя́ми бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии твое́м Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Име́я у́бо дерзнове́ние ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8.
Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными моли́твами, я́ко Áнгел, возвы́сился еси́,/ стру́ями же сле́зными бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.